Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iit& spook-

ling over het" lyf wegens dit wosderlyk gedruis. De vreesagtigen en de kinderen liepen 'cc van weg, en mydden een huis, waaria de even overleden huiswaardin reeds fpooktè, daar zy nog niet eens begraven was. Als Öit nü reeds .begint — dagten zy—wat zal'er ' dan in het vervolg niet nog gebeuren! Ook de eenvoudige vroedvrouw ftemde deze aanmerking toe, en ging heen.

De toenmalige dienstmaagd in het huis — die eerst kortlings in Sandau weduwe was geworden, en h e ue r was genaamd — wist van geené vrees voor het fpooken van haare overleden* meesteres , die in haar leven zo~ goedaartig en agtenswaardig was geweest. En fchoon haar,by het aanhoren van het nog fteedsdurend geftommol,het- angstig zweet uitbrak, was het egtcr geenzins uit vrees, maar alleen, lyk uit liefde voor de overledene, en uit eene heimlyke bekommering, dat dezelve misfchicn niet geheel dood ware, toen haar man haar in de kamer wierp. Zy gaf hem aanftonds deze gedagte te kennen , en verzogt hem dansend ,'de deur Van & fpokende kamer teopé* nen -

Sluiten