Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

isa spook-

deelneming nader. En waren veeten, die hem herkenden, hem blymoedig by naame toe» riepen , en God voor zyne verlosfrng loofden. Het was een toneel, om den godloosten tot traanen tc bewegen. Een ieder lnifterde naar de woorden van den ongelukkigen grysaart , die aldus vervolgde:

„Toen ik op het verlangen van eenigen myner gëtrouwfte parochiekinderen, op wier geheimhouding ik ftaat kon maken, in het jaar 1629 teruggekeerd was, en ten minften in hunne huizen heimlyk myn ampt wilde waarnemen, werd ik gevat, en, op last van den pater rector dbr Jefuiten , hier in deze gevangnis by nagt levend ingemetzcld."

Men fchreef nu 1642, dus waren zedert geheele dertien jaaren verlopen. De behoudenis van den grysaart in dezen lichtledigcn kerker, gedurende zulk een lang tyd perk, kwam als een wonder voor, het welk door het gevonden ovevfchot van het dertienjaaaig onbedorven brood nog veel onverklaarbaarer werd. Zelfs het weinig water in de kruik was nog fmaaklvk ep niet bedorven. En evenwel be-

re-

Sluiten