Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14* «POOK-

o

m , ■ . %yh •

Van een verfchynzel, het welk dengeeit&nziender billyk tot het geloyen aan fpooken had moeten bekeven , en evenwel niet bekeerde*

(Boor eenen ongenoemds»^)

,,'Tk ging eens op eenen avond, als het reeds duister was geworden, ui* het huis van den heer luitenant wa g ne r te Brandenburg, naar myne woning in de Saldernfche fchool. Het was op den 23 van wynmaand des jaars 1779' Op de plaats der fchool komende, riep ik; volgens affpraak, den heer p.fennigk, die eene verdieping huoger woonde, en my beloofd had, my dezen avond op myne kamer gezelfchap te komen houden. Wyl hy juist bezig was met fchryven, kreeg ik tot antwoord i „Ik zal binnen vyf minuuten komen." — De

(tem,

Sluiten