Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

léo SPOOK-

zo veel yvet aan, dat elke lettergreep hem als een dolk door de ooien drong.

De tweede natuurlyke fmert , die hy het levendigst gevoelde, had haaren oorfprong in ' de kwalyk aangewende en geheel overtollige ' gedienstigheid, waarmede men hem den openftaatiJen mond met geweld wilde toedrukken. Inzonderheid had een zyner vrienden zig alle moeite gegeven, om dit te bewerken, door de eene hand vast op den kruin van het hoofd des gewaanden dooden, en met de andere de kin uit alle magt naar boven te drukken. De fchyndoode dagt niet anders, of deze onverftanJige liefdedienst zou hem het kaakbeen uit het lid gewrongen hebben, en leed eene onbefchryflyke pyn.

Het derde eindlyk was het befprengen met yskoud wy water, waarvan elke droppel, die hem in het aangezigt kwam , zyn binnenfte deed febudden. Niettemin fchreef hy aan dit water zyne redding toe. Wyl men hem-, uit godsdienstige milddaadigbeid , op 2yn doodbed dikwyls daarmede befprengde, kwam ook ,

Sluiten