Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. iSt

gelyk hy duidelyk voelde, tamelyk veel daar van door zynen open mond in de keel, en

I dit verwekte eene prikkeling, die hem de bc-

P weging wedergaf.

Dit ten hoogften belangryk, en der grootfte oplettendheid waardig gevaf — zegt doctor hu f'eland, die zig met opzigt tot de

ftervenden zo verdiend gemaakt heeft km

ons tot zeer leerzaame gevolgtrekkingen die» ncn.

Hier door word eenmaal buiten allen twyfel gefield , dat men geheel dood kan fchynen, en egtèr horen , voelen, denken en al het fchrikiyke van zynen toeftand gewaarworden. 'Er is een flaat, in welken men het vol gevoel zyns levens, en egter de kragt niet kan hebben, om üegts het minfle ttyk daarvan te geven — een flaat, in welken het gewaarwordings • vermogen voordduurt, en . alle bewegingskragt yetnleugd is. Ten einde zig eenigzins een denkbeeld van | dezen ftaat te vormen , denke men aan de verlamming van enkele ltdfcn , welke gansch niet zeldzaam is, waarin men geetj de min-

fte

Sluiten