Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IÖ2 SPOOK-

fte kragt heeft, om dit lid in het geringfte te bewegen — waarin dus aan den wi' , als ware het, wel alle invloed op hetzelve benomen ,• maar nogthans het gevoel in de grootfte volkomenheid aanwezend is. Het geen hier het enkel deel betreft, is daar de toeftand van het geheel lichaam : ook zullen welligt lieden, die met hysterieke krampen gekweld zyn, zig herinneren , in zekerebczwymingen , iets dergelyks ondervonden te hebben.

Mogten wy derhalven elk lyk zeer zorgvuldig in befcherming nemen, en daar voor ook nog dezelfde agting, oplettendheid en voorzorg hebben, als vóór het oogenblik van het oveilyden; want het boort en voelt misfebien nog , en zegent in ftilte onze pogingen ! Wy behoren niet eer aftclaten", met het zo te behandelet?, dan tot dat het verdeif ons onwederfpreeklyk bevvyst, dat hief elke vonk van léven en gevoel uitgebluscht zy — Welk een geluk zou het voor den lydenden P. geweest zyn, indien flegts een der omftanders de gedagten te kennen had gegeven: „hy is misfehien niet dood P

Ia-

Sluiten