Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17a SPOOK-

deze houten vloer zal gevonden hebben, draag zorg, dat het in eene gewyde. aarde home."

Hier zweeg de geest. De vreeradling fprong van het bed , en volgde onbefchroomd het fpook. Zy gingen nu den half vermolmden trap af, vervolgens langzaam door de overdekte gang; nu door tanken, en eindlyk over eene groote heide. Eensklaps bleef de geest in het midden van dezelve (ban, Cn verdween in eene vlam. De vreemdling ftond verbaasd; hy vond niets rondom zig, waarmede hy de plaats zou hebben kunnen tekenen , waar hy by dag moest graven. Wat zou hy doen? de nagt was vreeslyk öuiftcr, de angst werkte in zyne leden, en de natuur zelve gaf hem het teken. Hy «fa* fchielyk op, en het hoofd,opheffende, vond hy het teken «— in het bed /.

Zo mag — wakende en flapende — menige vreeslyk-fchoone droom gedroomd zyn, die naderhand , uit liefde voor het wonderbaare cn onbegtyplykc , met byyoegzels- der wezenlykheid verrykt , en als daadzaak cn zuivere waarheid verteld en weder verteld word!

XIX.

Sluiten