Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lgl spook*

het eerst moest ondervinden, naderhand robert en pieter insgclyks eenendodelyfebrik op het lyf gejstgtl had; dit deed hem beCuiten , om nooit weer by robert te evemngten. Ondertusfehen had het y'riendlyk bidden van het fcheonc roosje veel vermogen op hem. 13y kon haare nodiging niet weerftaan, cn waagde het weergchk tevoren, met haar onder één dik tc fiapen; egter onder uïtdruklyk beding, dat de fpookkamer buiten het fpel moest blyvcn.

Zyn vriend cn reisgezel' was van eene geheel andere mening. Begerig om een fpook te zien, wilde hy zyn bed in geen andere, dan in de berugte kamer gereed gemankt hebben.

De waard was ten hoogden vcrblyd, dat zig iemand opdeed, die misfchicn dc berftclkr van zyne eer - gelyk hy het noemde — zou zyn.

De vriend van s ie gfried- volbragt het geen hy begon, bedaard en wél overlegd. Hy hing een paar geladen piftoolen in zyne bedu-ede, frak, beha!ven de nagtlaiup, nog eene

kaars

Sluiten