Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 185

Hemel ! hoe aangenaam \ hoe onbefchiyflyk . aangenaam werd hy nu verrascht, daar hy in de Animerende gedaante met gefiooten o'ogen —. roosje — het fchoone maanzugtig roosje erkende. Ten einde de nagtwandelaarftei niet te ontwaken, durfde hy, tot zyne fchadeloosHelling, geen kus op haaren mond drukken. Hy ging veeleer ftil heen, om fpoedig haare ouders cn zynen vriend te halen. Maar geen van allen voldect zo tenx eerften cn zonder verdere oraftandigheid aan zyne nodiging.

De vrolyke,-vertrouwde wyze, op welke de vreetndjing van zyne ontdekking fprak, en een woord, in vertrouwen der waardïnne in het oor geluisterd, bewoog ondemrsfehen deze het eerst, bern* naar de fpookkamer te volgen , en het onderzoek van den aart des naffl> geests te beginnen. Ten einde zig nu door eene vrouwe niet te zien befcharnen. moeiten nu zekerlyk robert en siegfried xlch het gewaagd heidenftuk laten wélgevallen. Beiden volgden zagtjens de Voegoede , en flaken zeer voorzigtig het hoofd door de half

opeg

Sluiten