Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertellingen* l2f

kamer. Een ieder ging nu weder gerust naar bed, om verder uittcflapen; en siegfri e d inzonderheid nam met een onbefchryflyk genoegen op de fpjokkamer de nog wafrrie Iegerftede van de beminlykftc dogter des waards in. Zyne gevolgtrekkingen uit het geen zy in den levendigften van alle droomen gedaan had , tot het geen haar hart voor hem mogt gevoelen, vielen zeer ftrelcnd voor hem uit. Niets 'kon hem derhalven den volgenden morgen terug houden, om het goede roosje, ten einde haar voor alle befchaming te fparens aanftonds behoorryk zyne hand aahtabiedèn, en aan de ouders zyne daarmede gepaard gaande' oogmerken te ontdekken. Dezen hadden 'er weinig tegen, cn het hart van r.00 sje nog ve'cl minder.

Dus eindigden, fpokend, bange nagten met eenen blyden bruilofts .„agf, dien men in dezelfde kamer vierde , waar het onfdluldig Roosje haaren geliefden siegfrieö tot tweemaalen toe, doods-angst op het lyf gejaagd had.

Sluiten