Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 S t O O K-

ven bet bygeloof van fpookverfchyningen waanden verheven te zyn, lagchten zy om die zot gezwets, of lieten ten minden onbekommerd de waarbeid der zaak zoo als dezelve was. Echter werd hun ditmaal het geloof als in de hand gegeven.

Op een' der fchoonfte zomernagten van het jaar 1797 ftond een carabinier in het middennagts.uur vóór den ingang van een* «eenen tooren , wiens wentehrap naar de kamer des commandants geleidde , onder 't geweer. Deze tooren ftaat binnen de voorgenoemde hoogbemuurde open plaats. Alles wat hier in het hemelryk wil ingaan, moet door een' donkeren verwulfden gang,en langs den tooren vooiby. Niets kan op de plaats „och in huis komen, zonder door den fchildwacht bemerkt te worden;, en te minder, daar deze eenigfte uitgang 's nagts wel ge-

floten wordt.

Hoe veel te verfchrik'yker moet het dus tiiet geweest zyn , toen , in dien nagt, juist op bet fpookuur, den fchildwacht op de rondom genoten plaats plotslings een wit paard

ver-

Sluiten