Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

& spook-

den carabinier genz bewaard. Hy maakte allarm,. en de ontwaakten ftroomden uit al!e vertrekken van het amptshuis toe, of ftaken ten. minften nieuwsgierig het hoofd door de vengfters des torens. De koninglyke amptman ott b was geen der laatften. Ook hem plaagde het verlangen naar den aanblik van het wonderdier. Hy ftond, even als alle de overigen, verbaasd, toen hy indedaad zag , wat niemand der ongeloovigen fcheen verwagt te hebben.. De fchimmel ftond ligchaamlyk daar, en niemand der tegenwoordigen kon daaraan twyfelen. Hen bleef nu niets anders overig, dan uittevorfchen van waar deze fchimmel gekomen was, en waarteneemen waar hy met den klokflag van één uur blyven zou. Iudedaad zeer moeuyk! — ïntusfehen begon nu de volgende fpook- philofophie s

A, Een wezenlyk paard moet het zyn; anders zouden wy allen het immers nies zien, jm voos een' Jvfiyken fchimmel houden?

Sluiten