Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vb k tellingen; «p;

B. Uit den paardenfhtl van het amptshuis is hy niet, want, noch de heer majoor, noch de heer otte, hebben een paard van deze kleur».

€. De fchoone Erillant van den heer majoor, waarop het veel gelykt, kan het toch ook niet zyn;want die is immers dood»

D. En juist daarom ! —— Die zal het zeker zyn die nu komt fpooken.

E. Zwyg, oude zot! — Een misleiding der maan, die daar vddr ons door de hoornen-fchynt, kan het ook niet zyn, want de fchimmel ftaat verre meer dan de helft onder de fchaduw van den muur.

F. Het fchynfel van het licht der kamer, daar aan de linkerhand, is het even, zoo min, want, uit hoofde der, vierhoekige geftalte des vengtters, zou dit

A 5 yeek

Sluiten