Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VB B T ï t L i K o I N. 19

fpookt had, was haart tot bier toe ftille zwaarmoedigheid in volle woede en razerny uitgebarften , zoo dat haar bekommerde echtgenoot zich, ter voorkoming van ongelukken* genoodzaakt bad gèzien , haar met ketenen te boeien en optefluhen. Het was baar echter, deels toevalb'g, deels door geweld, gdukt, haare gevangenis dus geboeid te ontfnappen. Zy was des avonds in het duister in de herberg, en vervolgens op de bovenkamer geflopen, waar de hee. lïHmann haar vond* Met haar verdwynen was het zeer natuurlyk toegegaan , want zy was , gelyk ieder menschdie niet hinkt, eigen is, op twee natuurlyke beenen de deur uitgegaan , en voords onbemerkt uit het huis ontkomen. Hoe nu de intendant deze verwydering voor eene bovennatuurlyke verdwyning heeft kunnen houden, maakt de half zinnelooze toeftand, waarin hy zich bevond, zeer begryplyk. Even zoo natuurlyk was de oor/brong van den , door het gewaande fpook , agtergelaaten ftabk, waarvan de waard op den vloer der kamer de affcbuwïykfte bewyzen vond»

IIL

Sluiten