Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPOOK-

III.

Be geest van tenen gefiorvenen verfchynty volgens affpraakt zynen nog levenden vriend»

Ik had (dus verhaalt de geheimraad ringlsben, een waarheidminnende grysaart,) geduu. rende myne academie-jaaren , de vertrouwelyktte vrfcndfchap gefloten met eenen jongen Westphalinger, helsen geneaind. Wy waren zoo fterk aan elkander verkleefd, dat wy geenen dag konden leven zonder ons te zien; en het eenigfte wat fomtyds het genoegen van onzen omgang eenigzins ftoorde, was de gedagte aan onze fcheiding. Ons vaderland was te verre van elkander gelegen, dan dat wy konden hoopen ons weder te zullen zien. De tyd , dat wy beiden de hoogefchool verhaten zouden, naderde intusfehen, en om

dus

Sluiten