Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ S S> O O

IV.

Merte reeds eenigen tyd begraytne vrouw i ycrfchynt houten diepbedroefden echtgenoot , «Is een gemaskerd geraamte*

De graaf van S....» kamerheer aan het Hertoglyk B...fche hof, verloor door eene hevige ziekte zyne jonge en fchoone gemalin , met w*lke by nauwlyks een jaar was gehuwd geweest, en die hy altoos teder bemind had. Dit verlies floeg hem geheel ter neder. Hy was intusfchen nog jong, bezat eenen aanzienlyken rykdom , was geacht by ayns gelyken, en een openbaar gunfteling van zynen vorst, Hy had flegts te wenken, en alle hofdames zouden hem haare band aangeboden hebben. Dit alles echter troostte foem niet. Zyn gevoelig hart leed fmertlyk t kon het verlies zyner tcdergeliefde echtgc-

noo»

Sluiten