Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38

SPOOK'

fteltenis, en fprak verder. Zy gaf hem op alles befcheid, echter fteeds op een* zekeren doffen en treurigen toon. Eindelyk bood hy haar den arm, om over de zaal te wandelen» Zy was te vreden. Eene geheime huivering overviel hem, toen zy hem eenigzins fchuw fcheen aan te raaketi. Ook deze trotfeerde hy, en vroeg:

Maar zeg my toch, masker 1 waarom houdt gy my zoo fchroomagtig vast ? Hebt gy het misfchien niet gaarne, dat ik u geleide ?

„ Gaarne, zeer gaarne! En op de gantfche zaal, graaf 1 zyt gy de eenigfte, tot wien ik dit kan zeggen." —

Gingen wy reeds meermaalen te zanien ?

„ Dikwils; hier en elders, met en zonder masker,"

Gy kent my dus nauwkeurig ?

„ Nauwkeurig? Ik vleide my eens daarmede, thans hoop ik nog meer, dan toen." —»

En ik ook u?

» Ja

Sluiten