Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 4-

Alle verdere onderzoekingen waren nu te vergeefsch , alle herhaalde naarvorfchingen vrugtloos. Men zag, noch hoorde van dit masker volflrekt iets meer.

Het is gemaMyg te begrypen, dat dit voorval, toen het rugtbaar werd, veel opziens , baarde; en dat hetzelve zeer verfchiüend beoordeeld werd, Hgt ft d3n aart der zaak zelve. De grootrte hoop *ag daarin eene onloogchenbaare geestverfcbyning. Een ander, met imnder groot, gedeelte, befliste, met zeer wyze gelaatstrekken _ geheeI niwSf Zeer weinigen flegts begreepen dat ock hier menfchelyk bedrog onder fcbuilde, en fpotte. den in 't byzonder daar mede, dat een geest om weg te komen, zeteldraagers nodig had ' >ehalven dit, maakten zy ook de aanmer' dar, zelfs dan ookj wanneer geesten van geflorvenen zich aan de levenden kon. den vertoonen, deeze verfchyning ten min. flen> zeer ongerymd was, dewyl zy als een ftrafbezoek geheel onregtvaardig, en als een vnendfchaplyk bezoek volkomen tegenrtrydig

On.

Sluiten