Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„VERTELLINGEN. Jff"

men op eenige gezelfchappen elkander een historietje in het oor, waartoe zy zelf , door eene bekentenis op haar fterfbed , aanleiding zoude, gegeven hebben. — Graaf zeide men , was in haare jeugd haar eerfte en ee;;igfte geliefde geweest. Door haar zelf aangemoedigd, had hy eenigen tyd den minnaar by haar gefpeeld , en in den volften zin haare gunst genoten. Van haare zyde was dit waarfehynlyk ernftiger gemeend geweest, dan wel van de zyne, want, na verloop van eenige maanden , was by in de beste, order terug getogen, en had kort daarna openiyk om de hand zyner namaalige gemalin gevraagd. De baronnesfe, door deze ontrouwigheid ten diepften getroffen, had nog wel eenige pogingen aangewend, om den beminden terug te doen keeren, doch ziende,dat die alle vrugtloos waren, had zy hem heimlyk de bitterde wraak gezworen, en om haar oogmeik te zekerer te bereiken, uitcrlyk eene zoo natuurIjke onverfchilligheid aangenomen, dat niet alleen haare vrienden en bekenden., maar ook de graaf zelf daar door misleid werden» Om

ben

Sluiten