Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b'ö S P O O K-

8otige greep moed , en goot den dooden den drank insgelyks langzaam in den mond..

Doch, hemell hoe ontftelde het arme, lieve kind , toen het lyk de oogen begon te verdraaien, en eene beweeging maakte , on* zich optengten l De verfchrikte wakers ftoven, met een' luiden fchreeuw, gezamenlyk de kamer uit, en lieten lyk en punch in den loop..

'Er ontftond een geweldig allarm in het huis: ahes werd uit den flaap gewekt, en aJles ylde met eene fchroömhgtige nieuwsgierigheid naar de doodenkamcr. In het begin durfde men niet binnen dezelve komen , doch men zag het gewaande lyk oveze'indzlttend in zyne doodkist. Eindelyk waagde men het nader te treden. De ontwaakte doode Haarde hun, en zy. hem, met groote oogen aan. Vóór hem, op zyn doodshembdzaten twee groote, bleekgeele kikvosfchen, die de uit den fcbyndood. herborene met den hem ingegotenen, warmen* drank uitgefpuwd had. Zy ion den. niet fpringen,. maar kroopen flegts -eer langzaam- en ftierven korten tyd daarna.,

Het.

Sluiten