Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V' B P. 1» a t li I N Ö- E N. tfl

en de overledene, met behulp *tf haaren fchoonzoon , op het fboo zoude leggen, ver. zogt zy dezen r dat hy haar by de groota teencn wilde.' aanvatten. Men geloofde naam. lyk, en misfcfaien met eepigen grond, dat dit met alleen het onrustig fpooken des dooden, maar ook de vrees der overblyvende bloedverwanten voor den overledenen, verhinderde. De man deed dit dus; en nauwlyks had hy haar aangerukt, 0f de gewaande doode rigtte zich op, en fttekte beide haare armen naar hem uit. Het is nie£ moeilykzich zyne ontfreltenis voor te fteüen Be fchyndoode leefde nog drie dagen, alvoorens zy werk lyk overleed.

V..

(Naar het fchriftlyk verhaal van den predikant Baidenius in Perleberg.)

HW grootvader van moeders zyde de Predikant/^ * Grosfen. Sckwechten, dorp by Stendel, in het Altmark gelege„ C^ bel.

Sluiten