Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£4 S P O O K-

fnuiven hielp hem niets. Voor my zelve» was het tikken onder het derde knoopsgat flegts een verfterkende aandrift, om de zeldi zaame gelegenheid , van vermoedelyk met een wezen van een' hoogeren aart nadere kennis te kunnen maaken , niet nutloos te laaten voorbygaan.

Het paard, met beter gezigtswerktuigen voorzien, dan de menscb, begon nu rustiger te worden. Ik befchouwde dit als eenen leerzaame wenk ter navolging, en ontdekte nu , dat waarfchynlyk een arme inwoonder van FrlJack, zederd myne laatste reis door dezen oord , den Ham van eenen eikenboom ontfcbild, en op deze wyze die witte reuzenge» ftalte gefchapen had.

Dus veroorzaakt eene kleinigheid, die men op klaren dag nauwlyks eenen blik zoude verwaardigen, in den nagt, een ernitig onderdeur — en dezelfde foldaat, die in het felfte van den flag den dood zelfs onverfchrokken in 'het aangezigt ziet,.zal beevende het hart kloppen by fleebts- den vlugïigen aanblik van eenen■ gewaanden geest \

IX.

Sluiten