Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t p o o t>

Kort daarna verfpreidde zich het gerugt« dat de zelfmoorder op dien weg waarde, en de voorbygattgers den, baard fcheerdt. Hoe belachlyk nu ook deze vertelling was, vona echter dezelve geloof; te meer, toen cea boer, die ftellig verzekerde door den geest aldaar gefchoren te zyn, van den fchrik daar over in eene doodelyke krankheid verviel Men onderzogt de zaak nauwkeuriger, en bevond, dat de boer daar onder den blooten hemel indedaad was gefchoren geworden, doch niet door een' geest, maar de gedien* Sige barbier was — een in Quedlinburg in garnizoen liggend ruiter, die uit moedwilligheid deze rol fpeelde, en van zyn regiment een* goeden dragt ftokflageu daar voor IA fostaaling ontving»

Sluiten