Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S P O O K-

nis luchtig, helder en zuiver; meenig arm mensen zou het zich tot eene wooning gewenscht hebben. Verftoord over de leugenagtige en ongegronde bezwaren der burgery, liet hy hen den volgenden morgen byéén komen om hunne voorgewende leugens ten ftrengften te beftraffen. Zy verklaarden hier op, dat zy tegen de kamer niets in te brengen hadden , wanneer maar niet de booze IMattyn zyn fpel in dezelve fpeelde, doch dat die des nagts. reeds verfcheiden zóó beangftigd had dar zy aan de gevolgen daar van geftorven waaren.

W...., dus heette de afgevaardigde, vernam by deze gelegenheid van de overigheid der plaats, dnt vóór veele jaaren , gelyk nog voorhanden zynde getuigschriften beweezen , in een hol nevens deze kamer een aardsbooswigt, Martyn genaamd , gezeten, en zich in hetzelve vervvorgd had; van dddr was nu het volksfprookje, dat by zich nog alle nagten fpookende vertoonde.

De geflootene deur van het Martyns-hol was binnen de kamer, de tot eene burgerlyke gevangenis diende, de fleutel echter van

de-

Sluiten