Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V E R T E L L I N G E N. ^ lü^

op de nakomelingfchap Werden overgebragt; en wanneer men daarby, niet grond, veronderftelt, dat gedunrig de fterkfte kleuren zyn gebezigd geworden , om deze gruwelen op bet haatlykfte aftefchetzen : zoo is bet niet te verwonderenI, dat de bewobners van het vlek , wier harfens met allerlei fpookgefehiedenisfen opgevuld waren, in eene gevangenis nevens het Martynshol, door de werking van hunne opgewekte verbeeldingskragr, veelerlei i'chriklyke gezigten hadden. Waar toch was ooit een zelfmoorder , dien de geweene volksclasfe niet zag fpooken i

E 6* - .XII*

Sluiten