Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertellingen.

II?

Dus verre mevrouw wagener. Myne lezeresfén weeten nu reeds, dat de aan de deur luisterende bedienden ons ook niets meer te verhaalen hebben. Zy zagen noch eenen geest, noch boorden eenige bemeltyding. Alles wat zy vernamen., was — de in het bed overeind zittende mevrouw wage. ner, die, droomende, met haare linkerhand

ae regter in de hoogte hield. Ten be-

fluite wil ik haar nog in overweeging geven, wat wel van deze droom misleiding gemaakt zou geworden zyn, indien niet iemand door de glazen deur geloerd, en men de droomende niet langzaamerhand opgewekt had ? Ik zal het haar met de eigen woorden van mevrouw wagener zeggen : „ Waarichynm lyk eene fpookgei'chledenis van de zeld„ zaamfte foort."

XIII.

Sluiten