Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1&3 SPOOK»

kanzeltooneel den plotslyk ziek geworden infpeftor eene heete koorts op den hals gehaald had, herinnerde de rechters, dat zy ook deze omftandigheid als toevallig veroorzaakte fchade behoorden te befchouwen. Zy vonden daarom goed, in weêrwil van het anderzins braaf caradler van den fchuldigen, hem eene naar de misdaad geëvenredigde ftraf op te leggen, en wel van mhuwege I

Sluiten