Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ver T e L L i n g S n. • ijt

op deze wonderverfchyning. Intusfchen bleeven onze waarneemingen dezelfde, zonder dat onze onfteltenis door dit onderzoekloos vertoeven eenigzins verminderde. Het fpookend lyk ftrekte —— voor zoo veel men by het fterrenlicht, op eene verwydering van omtrent twintig fchreden, kon bemerken «->-« van tyd tot tyd den opgehevenen fnceuwvvit- ■ ten arm verder boven den grond uit, even; als wilde hy iets aangrypen, om de voleinding der opftanding daar door ligter te maa» ken. Ongetwyfeld ware het onze pligt ge- ■ weest daar toe behulpzaam te zyn ; doch bet wonderbaare der verfchyning en onze be fluitloosheid, deeden ons langer dan vyf minuuten onzen pligt zoo verre vergeeten, dat wy niet toefchooten om de behulpzaame hand tebieden. -

Emdelyk waagde göring en ik' heta hand aan band op het graf aan te gaan , om deze vreemde verfchyning van naderby- te' befchouwen. - Hoe nader wy met langzaams fchreeden 1 de plaats naderden, des te dikmaakr iVckte het 'ftomme fpook; den arm »

F-'fi ' VM£'

Sluiten