Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V 3 R T K L L I N C E N,

141

weder by hen was, zy dan ter zyner hulpe zouden toefchieten. Zyne vrienden wierden , na hem tot des morgens twee uuren te vergeefs gewagt te hebben, bekommerd over hem. Zy vertoefden nog een uur en no<* kwam by niet. Nu beflooten zy hun woord te houden en hem op te zoeken; doch • zy vonden hem nergens.

Met het aanbreeken van den dag ontmoetten Zy eindelyk een' bode uit het nabuurig dorp Metternich, die aan hun afgezonden was. Dezen vroegen zy , of hy niet ergens op het veld eenen jongen heer gezien had? en kregen ten antwoord, dat een jong heer, waarfchynlyk dezelfde naar wien zy vroegen, te Mettermch, aan eene beete koorts lag, en dat zy hem daar konden haten al haaien. Zy ylden zonder vcrwyl met den bode me. de , ten boogden'nieuwsgierig, hoe hun makker het met den geest, of liever, hoe deze het met hem gemankt had.

Na dat de kwalyk geflaagde geestenbanncr zich eenigzins van zynen hevigen fchrik herhaald had, en het gebruik zyner zinnen weder-

Sluiten