Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v e R t e L l i n g 2 n.

'43

XVII.

De ruïne van den Jodentempel, omftreekl Reichenbacli, eene fpookwooning.

(Naar het fchriftlyk verhaal van den ouden eerwaardigen kapitein va* Sommerfeld, 0p Rothkirschdorf hy Schweidnitz.)

N* den tweeden vrede van Dresden, in hec J^r 1746, kwam het toenmaals nieuw op^ ngte pruisfisch regiment markgraaf hei^n R'CH V0N BR— On hetwelk ik diende onder het bevel van den overften luitenant

von PüTTKAMMES, wfcnS

™»my eeuwig dierbaar U\ ^ *, garni-n te mcHen***, twee rayien ^

overal nnbeftaa„derj en vrienden had, 13am

G de-

"'"v in garni-

Sluiten