Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 159

hoop, die fomtyds wel twintig fluks fterk is, gemist had. Dewyl nu het koornveld, en misfchien ook de lloemige overbiyfzels van de offerande der dweepery onder het rad, den agtergeblevenen ezel verzadigd hadden, en hy aan de terugkeering naar zyn ftel begon te denken, draafde hy, waarfchynlyk door de herinnering zyner onderdanigheid, myn' vriend, dien hy naar de ftad zag gaan, agter naar: ook het ketengerammel was zeer natuurlyk, dewyl elk dezer ezels een' keten om den hals draagt, met welken zy aan de krib worden vastgemaakt.

Sluiten