Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i?Ö S 9' O O' k-

zonder alvoorens de rekening te vereffenen^ Hy was een medegenoot van den beiugten Engelschman arthur chambers, die in het jaar 1706 te Tyburn op de gerichtsplaats ftierf. In de pragtige doodkist lag deze aardsgauwdief zelf. die zyn aangezigt en zyne handen wit gemaakt, en zich dood geveinsd had. Omftreeks middennagt verliet hy de doodkist, en verfcheen, in een wit hembd, de dienstmaagd in de keuken. Toen deze naar de {kapkamer van haaren meester vlugtte, floop hy haar op den voet naar, en hield vervolgens fchilduagt in den armftoel, zoo dat zyne weikzaame medehelpers ongeftoord het huis konden opruimen.

XX IL

Sluiten