Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VS R T E L L I N O E N. Ift},,

(Taande deur byna de geheele breedte beflaau.. Om dit ons voorneemen niet te doen bemerken , vervolgden wy overluid en onbefchroomd ons gelprek» en hoorden, onder hetzelve, van buiten een geruisch, als of eene vrouw in zyden klederen fchielyk door den nauwen gang voorby ging, en met dezelve tegen de muuren fleepte.

„ Het fchynt wel een vroilwsperfoon ,'* fluisterde ik mynen vriend toe, die my lagchend toeknikte, dat hy dit ook geloofde. Kort daarna klopte het ook aan de deur , en de grendel rammelde andermaal. Dit te hooren , cn de deur met geweld open te fmyten, was één oogenblik. Wy verlichtten terftond met de kaarsfen den geheelen langen gang, en bemerkten geen levendig wezen. Wy doorzogten in eene anaftige verwagting de kagchelöpeningen, of misfchien de in zyde gekleede onzigtbaare zich daarin mogt verftoken hebben ;. doch al ons naarzoeken was \ vrugtloos.

Wy zagen eikander met groote oogen aan, en gingen beevende in de kamer terug.- DesH 6 dstü

Sluiten