Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

L De Geest van eenen plots li'ngs ge» ftoryenen verzoekt , onzigtbaar ,den Zweeifchen gezant by de Porte, den heer van funk, bericht aan zyne nagelaatene Weduwe te geeven.

Bladz. i.

H. De door den prop ten dood gebragte en weder yerrezene muskettier Idée. io»

III. Een, Spook , in de gedaante eener afgrystykc Slang, by Frankfort. Ingezonden door den heer G. f. e., thefaurïer der ftad C. b. g... ... s3.

IV.

Sluiten