Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

3'.

der eenig gelelde op weg. Tcrftond buiten deze voorftad begint de Hachweg.^ die langs de wyn gaarden regt naar het boogftaramige bosch geleidt. Ik hield myn paard in eenen geltadigén tred, en pasfeerde weldra den fchoonen en ongemeen aangenaam gelcgenen Darmftadfchen Jagerhof. Eeilig^ honderd fchreden vqprby denzelven flingeit zich een kleine boschweg, van den grootcn weg af, zydwaards in het bosch, en geleide regt n:.ar Kelsterbach. Ik was denzeiven reeds eenige maaien gereden, en dewyl men hem voor iets nader houdt, dan den grooten weg, zoo floeg ik' hem ook thans in. Hier iteeg ik van myn paard af, om, gelyk ik veckyds gewoon was, een eindwegs tc voet te gaan. Ik nam den trosteugel over den linkerarm, ging voord, en myn fchimmel volgde my, gelyk hy gewoon was, met flappen toom, vrulyk agteruaar.

Het was een koude heldere nagt, de maan ftond vol aan den hemel, en fchoot zyn licht door de nog onbcbladcrde, zagt bewe* B 4 gen-

Sluiten