Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42

SPOOK-

IV.

De fpookende Danferesfetn

De wapenfchouwing was geëindigd, het hof bragt de zomermaanden op liet land door, en bet grootfte gedeelte van den adel had zich uit de hoofdftad verwyderd; ik volgde het alge» meen voorbeeld en reisde voor eenige weeken naar het bad tc Z. ., niet zoo zeer om de wateren te gebruiken, als wel om een aangenaam tydverdryf en nieuwe kennismaaking te zoeken. Dewyl het fpel my niet zeer beviel, en het vergenoegen myn oogmerk was, verzuimde ik ze'den de danszaal, dc openbaare wandelplaatfen, en' (Je. aldaar pla/tts hebbende verlustigingen. Ik was nog niet ten volle eenentwintig jaaren oud, en éond als luitenant by de N.. ,fche' garde. . Myne

jeugd

Sluiten