Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 47

kleed, en een oude rydknegt met een handpaard volgden my.

Mijn bloed was door het danfen, het nagtwaaken, en de verfchillende gewaarwordingen vreeslyk verhit, en myn hoofd draaide door de woelende duizelingen van afwisfelende gevoelens. De tooneelen van dezen en der drie voorgaande nagten zweefden in bonte mengeling voor myne gloeiende verbeeldingskragt, en in fommige oogenblikken kon ik bezwaarlyk myzelveu overtuigen, dat ik my niet nog in het zhmenbedwelraend gewoel der danszaal bevond. Ik herhaalde, in gedagten,myne laatste gcfprekken,en betrapte,dat ik my zeiven, terwyl ik die overluid voordzette, gepaste antwoorden gaf, en nu my zeiven toejuichte, en dan wederom ontevreden was, dit of dat niet beter gemaakt te hebben.

Alle uiterlykc onhandigheden moesten medewerken ter voortduuring dezer verbystering.' Een zoele lucht drukte den dampkring, dikke wolken vermeerderden nog de duisterheid des fterrenloozen nagts, en Hechts de

moei-

Sluiten