Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. $

zoo menig kruis op moordplaatfcn langs den heereilvveg de reizigers vvaarfchuwt, had dit toch zeer ligt, byzonder zoo laat in den nagt,kunnen gebeuren, en het berouwde hem nu, door zyn fluiten en zingen veelligt zich verraden te hebben. Intusfchen moest hy Hand houden, en de terugkomst van den postillon afwagten.

Het licht kwam fleeds nader, en eene doffe ftem riep: „ IFerda?" — „Werdti „ gy zelf?" antwoordde myn vader, en fpande den baan van een pistool, Een gerustfteilend „ goed vriend" klonk hem te gemoet; eene geftalte trad uit het bosch, naderde omzichtig — even zoo omzigtig ging myn vader dezelve tegen, en ziedaar — het was een vreedzaam koolenbrandcr, die uit zyne hut midden in het bosch reeds lang iets ongewoons op den weg gehoord had, en nu met zyn Iamptaarn kwam, om te zien of misfehien een' of ander-reiziger een ongeluk was overgekomen. Zyne aankomst was zeer gewenscht voor vader; hy verhaalde hem het zonderling

Sluiten