Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S P 0 O H-

IX.

De drie fchaduwen. Verhaald door den heer seidel5 rector-van het gymnafium te Berlyn.

Toen ik in het jaar 1770 het Berlynfchc gymnafium, toenmaals het grauwe klooster genaamd, bezogt, had ik aan eenen myner fchooliercn, met naamc dilthsy, een'vertrouwden fchoolvrieud. Hy woonde by zynen oom , den opper-confistorieraad busching. Myne wooning, by den tóenmaaligen rector schulze, Was flechts door eene deur van dc zyne afgefcheiden, zoo dat wy, door deze. nabuurfchap begunftigd , elkander dikwilssagen.

Den avond vóór kersn'agt kwam myn vriend

by

Sluiten