Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. jat

Het was op een zeer kouden en onftulmigen December-dag , dat de gezegde fnyder, (wiens naam en woonplaats ik, om hem niette bedroeven, verzwyg;) des morgens vroeger dan gewoonlyk opftond, om eehig werk, 'r welk haast had, met behulp zyner wederhelft des te zeekerer tegen den avond gereed te hebben. Reeds eenige maaien bad hy , ta* melyk vroeg in den morgenftond, op het gerheenfchaplyk bed ,, haar zagtfehuddend herinnerd , op te ftaan en vuur aan te maaken, ten einde hem onder den arbeid de toppen der vingers niet koud, kragt- en gevoelloos zou* den worden.

ö! Indien hy gewecten had welk een zeldzaam ongeval hen beiden in dezen vroegen morgen opwagtte, hoe gaarne zoude hy het ftaapdronken huismoedertje nog eenige rust gegund hebben, hoe gaarne zou hy zelf werkeloos tot aan den helderen dag in het warme bed gebleven zyn! dan, hen trof het gewoona noodlot aller ftervelingcn , naamlyk , van niet te wecten, zelfs niet van verre te vermoem« F den *

Sluiten