Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fi£ spook-

dcn , wat ons in het naastkomcndc ogenblik te wagten Haat.

Om zyne lieve huis-ecre een goed voorbeek! te geven, fprong hy het eerfte uit bet bed. Dit werkte zo krachtig op zyne andere helft, dat ookzy zich zeiven overwon, cn in dc fchuur de nodige'gereedfehappen tot eene fpoedig wanne kamer ging haaien. Zy raapte ogenbliklyk een bos droog erwetenrys tezaanien, deed een weinig fpaandcren daarin, ftak dit alles aan, en wilde het, dus brandende, met den gaffel in de opening vaö den vervaarlyk grooten kagchel fteeken, toen zy met eenen luiden fchrceuw terug beefde, als op vleugelen naar haaren man in zyne werkplaats ylde 4 en veel onverftaanbaare ö ! en ach ! die de angst en fchrik haar ingaven, uitftamerdc.

Man. Wat is het ? grietje!-om 's hemels wille, wat deert u ?

Vrouw., Dat God zich erbarme! de duivel zit in onzen kagchel.

i Man.

Sluiten