Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ho SPOOK-

XIV.

De op 'klaaren dag geziene fpoo? ken , door eenen geleerden;, •wiens geloofwaardigheid in geen! den minsten twyfcl kan getrokken worden.

Een byna algemeen bekend en achtenswaardig geleerde, die zedert eene lange reeks van jaaren het wangeloof cn het vooroordeel zoo kragtig als gelukkig beftreed , en zelfs ook over de, ten dien tyde half Düitschland misleidende , fpookeryen cn duivelaryen van gaszner het helderde hebt hielp verfpreiden, de heer fredrik nicolaï te Bertyn , (**) had in Fcbruary van het jaar 1791, dikwils

her-

(*) Een man, niet mïnderbcroemd door zyne gefchriftcn dan door zynen boekhandel.

Sluiten