Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN, I^I

herhaalde fpookvcrfchyningen, die in alle op-, zichten te merkwaardig en vóór g&loovigèn en ongeloovlgen te Jeerryk zyn, dan dat ik dcrzelvergcfchiedenis niet, zoo veel mogelyk met de eigen woorden van den geestenziener, in deze myne verzameling zon inlasfchen.

Ik doe dit naar het voorzeker iïreng overdagt verhaal, dat hy, tot aanvulling van hetj geene men in hufeland's journaal der beoefende artzenykunde , wegens deze wondergefchiedenisfen. vindt, den 28 February 1799 in de konlnglyke academie der wetenfehappen te Berlyn voorgelezen, en vervolgens inliet nieuwe Berlynfche' maandfehrift bekend gemaakt beeft.

„ Ik bevond my — dus verhaalt de heer nicolaï —den 24February, des voorniiddags om tien uuren , in tegenwoordigheid van myne vrouw cn nog een perfoon, in eene hevige gemoedsbeweging op myne kamer, toen plotslings op eenen afftand van tien fchreden eene geftalte — de geftalte van eenen overledenen— vóór my Hond. Ik wees naar dezelve, en vroeg aan myne vrouw, of zy die geftalte'

daar

Sluiten