Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. l6$

noch een dwecper wierd — twee gevaaren, waar voor ik, by zulke gefpannen zenuwen, en by zulk een vlugtig bloed , alszins bloot ftond. Nu zag ik echter de vóór my zwevende fchaduwen voor dat gene aan, wat zy wezenlyk waren, naamlyk voor eene krankheid; cn maakte gebruik daarvan tot. eene vruchtbaare opmerking , dewyl ik deze, en "alle daar over te maakene betrachtingen,voor den grond houde eencr verftandige wys- . begeerte.

XV.

Sluiten