Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S P 0 0 K-

XVI.

UitdYföing van den duivel uil zes hs» zetene meisjes te Verona.

Verhaald door den heer G. m. plümicke*

Ik moest den 26" july 1785, op myne terugreis van Bologna, uit hoofde van eenige verrichtingen, eenen dag in Verona vertoeven. Dewyl ik deze landftreek reeds in December 1784 gezien had, zoo was myne nieuwsgierigheid voldaan. De heer w..., een jong geneesheer, met wien ik toen reeds kennis gemaakt bad, zeide my, toen hy my na flechts een half uur onderhouds weder wilde verlaaten, en ik hem verzogt nog wat te blyven, dat hy beloofd had een' wonderlyken ftryd met geesten bytewoorien. De Franciskaanen, naamlyk, zouden, in dc kerk van St. Ber* ..... w k, nard,

Sluiten