Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*76 SPOOK-

rot afgeflingerd. Dezen werden vervangen door formulier-gebeden, borstflagen en verfchriklyke gebaarden der bezweerers , zoo dat deze nu byna meerder bezeten fcheenen te zyn,dan de geencn,die zy bezwoeren. Doch hoe treurplechtig dit alles ook was, bleef" het echter zonder uitwerking. De bezetenen fchudden.het hoofd,bleven by haare weigering, en zoo dikwils de bezweerers hun: Benedetto fia il nome di Christo ! (geloofd zy de naam Christus V) deeden hooren, lagchtcn eenigen overluid en fpotöchtig; anderen zeegen in ftuiptrekkingen ter aarde, en fchaamteloozc ontblootingen waren dikwils het gevolg van de onnatuurlyke verdraaiingen haarer ligchaamen, Eindelyk vermat ziclj een der duivelen in vrouwolyke gedaante, op het menigvuldig herhaald Benedetto te lasteren, cn Maledetto fio Christo ! (vervloekt zy Christus!) uitteftooten.

. Dit was een der grootfte meisjes, welke de booze vyand reeds zedert twee maanden tot zyne wooning verkoozen had, cn dezelfde, die in het gaan naar de facristy reeds zoo.

on>

Sluiten