Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 42 )

Is by uitftek in haar fchik met myn gelukkig lot, terwyl zy nu, zoo sis zy zegt, gerust is, dat ik by die braave Dame, daar ik naar toe ga, het zeer naar myn genoegen zal hebben.

Terwyl ik nu voorfpoecig ben, zal ik ook de rarapfpoedigen niet vergeten. Ik floop derhalve heden namiddag ltilletjes in de kamer van de arme Perry, en ftak haar een guinie in de

hand. Men denkt, dat zy nog maar weinige

weeken kan leeven. — De Heer Barlow heeft beloofd het ééne, en de waardige Doctor Fothe gill, Cwiens menfchlievendheid dermenfchlyke natuur tot eer verflrekt, en die nu de dervende moeder zorgvuldig oppas,) het ander kind tot zich te nemen. Zoo, ziet gy, heeft, de Voorzienigheid reeds voor deze onnozele wichtjes gezorgd op eene wyze, die de zwakheid onzer menfchelyke vrees en vooruitzichten be. toogt.

Myn reisgenooot ftelt my voor, om, terwyl wy de reis in het verst afgelegen gedeelte van fViltfhire op één dag niet kunnen afleggen, te Aniover te flaapen en daar, Vriendin , hoop ik dezen brief te fluiten. zyt

intusfchen gegroet!

Ei*

Sluiten