Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5i )

dat ik ïn myn denkbeeld verfterkt ben, dat haar Jiart eene grievende te leur Helling ondervonden heeft. -™ Ik zou myne geliefdfte ode wei ten beste willen geven, dat ik hare gefchiedenis eens wist, om dat ik nieuwsgierig ben of zy hare genegenheid gevestigd had op iemand,

die beneden, of die boven haar was, zoo»

als uwe arme Fanny. Ja, gy moogt nu

eens vry lagchen, als ge wilt.

Den gehèelen morgen heb ik voor my zelve, en dezen breng ik ftudeerende in eenzaamheid in myn kamer door. — Ik zie Mevrouw Welwood nimmer vóór twaalf uur, wanneer de oude koets vóór de deur ftaat om ons een luchtje te doen fcheppen. ——— De namiddagen brengen wy zeer genoeglyk door: enonzedrifc voor boeken en dichtkonst is zoo groot, dtft wy, zoo met het lezen van de beste Schryvers, als het lezen en herlezen van onze eigen vaerfen , enz. zelden voor middernacht naar bed gaan. '■' Ik geloof, als eens iemand, die ons niet kende, in de kamer kwam , wanneer wy midden in onze drokke discourfen zyn, dat hy ons dan voor halve gekken verflyten zou.

Ik ben alzoo veel, ja zeifs meerirtmynfchilc tiiet de kwartel aan myn venfler, dan ik met 1) 9 l de

Sluiten