Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 63 )

zelve, dat ik geen haam kan geven, fluifteri my in , dat uwe Fanny hét'ongelukkig voorwerp

der liefde van den Heer'Belfond is. , O

welke ondraaglyke verwaandheid!" zult gy wel zeggen.

Zoo als de Dames weder in de zaal kwamen , en wy thee zouden drinken, bragt Mevrouw Welwöod\ die wegens hare eigen lotgevallen op dat (tuk zeer teder is, h2t oude onderwerp we« d-'rom ter baan, en vroeg, Waarom toch die lieer Belford in gemoede kon verpligt zyn om zulk eene Ielyke Dame te trouwen.

„ Om geene andere reden ter waereld," antwoordde MevrouW Ashïey, dan om dat de Heer Jejfery Croufoot, een man van groote middelen , het leeven van den ouden Heer Belford, den vader van den tegenwoordigen Baron, behoudin heeft, terwyl hy met het doorwaden van een rivier zyn eigen leeven in gevaar (lelde om dat van den ander te redden. Dit bragt, zoo als natuurlyk was, eene onderlinge hartelyke vriendfchap voort, en de oude Heer erkende zoo zeer zyne dankbaarheid, dat hy eene pleg-

tige

Sluiten