Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 74}

was geworden dit zou gevoelens in zyn

hart, zoo wel als in het myne, hebben doen

ontftaan, die voor altoos vergeten moeten worden. — Laat ik liever om zyn geluk bidden. — Dit zal uwe Fanny doen, welk ook haar nood lot moge wezen.

Zult gy nu, myn waardfte, deze myne zelfsverloogchening niet goedkeuren, dat ik hetgezelfchap van dezen waardigften man vermyd

heb ? Trouwens myn eigen geweten keurt

dezen gedaanen ftap goed; ik ben thands met my zelve voldaan, en dit is een overtuigend bewys voor my, dat ik regtmatig heb gehandeld.

Tot dus verre ben ik den gantfchen namiddag bezig geweest met aan u te fchryven; na ga ik in myne eenzaamheid eene wandeling in

het park doen: dit doe ik dikwyls, en

neem dan brood mede voor de Jonge herten, die my nahuppelen en uit myn hand eten.

De Dames hadden by hare te rug komst van de viüte op Belford- Hall zeer veel te zeggen

van

Sluiten